Show the world

280 SEK

Be proud of yourself and show it. Size of motive 5 cm. Add a chain of your preferred length under Necklaces Various för 50:- SEK. Nickelfree.

Visa att du är stolt över dig själv. Storlek på motivet 5 cm. Köp till en kedja i valbar längd under Necklaces Various för 50:-. Nickelfritt.