Greetings from dogland

280 SEK

Size of motive 3 x 4 cm.  Add a chain of your preferred length under Necklaces Various för 50:- SEK. Nickelfree.

Storlek på motivet 3 x 4 cm. Köp till en kedja i valbar längd under Necklaces Various för 50:-. Nickelfritt.