This reminds me of

280 SEK

An older man once bought the right one to have as a wall hanging. He said it made it think of who he was. Size of motive 2.5 x 5 cm.  Add a chain of your preferred length under Necklaces Various för 50:- SEK. Nickelfree.

En äldre man köpte det högra för att hänga på väggen. Han sa att det fick honom att tänka på vem han var. Storlek på motivet 2.5 x 5 cm. Köp till en kedja i valbar längd under Necklaces Various för 50:-. Nickelfritt.