My favorite bird

Out of stock

I love magpies and I love this pendant (and the tattoo, but that I can't make!).  Size of motive3 x 3 cm.  Add a chain of your preferred length under Necklaces Various för 50:- SEK. Nickelfree.

Jag älskar skator och jag älskar det här halsbandet (och tatueringen, men den kan jag inte göra!). Storlek på motivet 3 x 3 cm. Köp till en kedja i valbar längd under Necklaces Various för 50:-. Nickelfritt.