It's a hoot

280 SEK

What's cute and lives in the woods? Size of motive 3x3 (red) or 2.5 x 2.5 (orange) cm. Add a chain of your preferred length under Necklaces Various för 50:- SEK. Nickelfree.

Vad är gulligt och bor i skogen? Storlek på motivet 3 x 3 (röd) cm eller 2.5 x 2.5 (orange). Köp till en kedja i valbar längd under Necklaces Various för 50:-. Nickelfritt.