For the florally inclined

280 SEK

I love these so much. Not much else to say... Size of motive 5 cm. Add a chain of your preferred length under Necklaces Various för 50:- SEK. Nickelfree.

Jag älskar de här, inget att tillägga... Storlek på motivet 5 cm. Köp till en kedja i valbar längd under Necklaces Various för 50:-. Nickelfritt.