Yours forever truly

280 SEK

Meet me in this life or the next one, true love lives on. Size of motive 5 x 5 cm.  Add a chain of your preferred length under Necklaces Various för 50:- SEK. Nickelfree.

Låt oss mötas i det här livet eller nästa, riktig kärlek lever vidare. Storlek på motivet 5 x 5 cm. Köp till en kedja i valbar längd under Necklaces Various för 50:-. Nickelfritt.